August Bondesons visbok - folkets visor, sådana de lefva och sjungas ännu i vår tid

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1903 Sverige, Stockholm 2 vol.