Augustin, det förste moderne menneske - Med fire plansjer, Til norsk ved Randi Michelsen

Författare
Alf Ahlberg
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1953 Norge, Oslo ill.