Augustinus - den första moderna människan

Författare
Alf Ahlberg
(Alf Ahlberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindblad 1952 Sverige, Uppsala 227 sidor.