Auroradagen

Författare
Birgitta Edberg
(Text: Birgitta Edberg.)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
DramaDirekt 2007 Sverige, Stockholm 67 sidor