Aurum superius & inferius auræ superioris & inferioris hermeticum

Författare
Christian Adolph Balduin
(Christiani Adolphi Balduini ...)
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1675 Nederländerna, Amstelodami ... MDC LXXV [20], 110 sidor., [3] pl.-bl. : ill. 12:o