Autism - relationer och sexualitet

Författare
Gunilla Gerland
(Gunilla Gerland.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Holmbergs i Malmö 2011 Sverige, Lund, Malmö 184 sidor. 21 cm 978-91-44-07236-4
Pavus utbildning 2008 Sverige, Stockholm 69 sidor. ill. 1 DVD 978-91-976660-1-5
Cura 2004 Sverige, Stockholm, Lettland 184 sidor. 21 cm
SIH läromedel 2001 Sverige, Umeå 69 sidor. : ill. 91-7838-564-4
Cura, AIT Falun AB 1998 Sverige, Stockholm, Falun 270 sidor. 21 cm