Automation och arbetsorganisation - en studie från bilmotortillverkning

Författare
Jan Forslin
(Jan Forslin, Jens Söderlund, Barbro Zachrisson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
PA-rådet, PA-rådets offsettr. 1978 Sverige, Stockholm, Stockholm 65 sidor. diagr., tab. 30 cm