Automatisering av materialhanteringen vid karusellugnar och skäggpressar för sänksmidning

Författare
Jan Bodin
(Jan Bodin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för verkstadsteknisk forskning, Sveriges mekanförb. (distr.) 1978 Sverige, Göteborg, Stockholm 14 sidor. 30 cm