Automatisering i italienska företag

Författare
Suzanne Schönström
(Suzanne Schönström, Daniel Mascanzoni.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges tekniska attachéer cop. 1992 Sverige, Stockholm [8], 34 sidor. 30 cm
Sveriges tekniska attachéer 1992 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 34 sidor., 26 ref.