Aux origines du séparatisme katangais

Författare
Romain Yakemtchouk
(Par Romain Yakemtchouk)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Koninklijke Acad. voor overzeese wetenschappen 1988 Belgien, Brussel 220 sidor.