Av denna världen? - Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen

Författare
Joel Halldorf
(Joel Halldorf.)
Genre
theses, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Artos, Bording 2012 Sverige, Skellefteå, Borås 389 sidor. ill. 23 cm 978-91-7580-594-8
Artos & Norma bokförlag 2012 Sverige, Skellefteå 395 sidor. (PDF)