Av och om Vilhelm Moberg

Författare
(Stig Tornehed (red.).)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson, Scandbook 2005 Sverige, Stockholm, Falun 154 sidor., viii pl.-s. i färg ill. 22 cm