Avbrott i resan

Författare
Victor Canning
(Victor Canning översättning av Nils Fredricson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Allhem 1951 Sverige, Malmö 278 sidor.