Avec - poèmes

Författare
Eugène Guillevic
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1966 Frankrike, Paris 204 sidor.