Avesta myntmuseum

Författare
Bertel Tingström
(Bertel Tingström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska numismatiska fören., A & W 1995 Sverige, Stockholm, Uppsala 272 sidor. ill. (vissa i färg), kartor (vissa i färg), tab. 24 cm