Avfallsförebyggande kriterier i offentlig upphandling - verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen

Författare
Kristina von Oelreich
(Kristina von Oelreich och Annika Kleen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2016 Sverige, Stockholm 47 sidor. 978-91-620-6729-8