Avhandling om huvuddragen i den poesi som kan väntas av framtiden

Författare
Carl Jonas Love Almqvist
(C.J.L. Almqvist översättning och redigering: Anna Forssberg Malm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. 1996 Sverige, Göteborg 101 sidor.