Avklädd Gud - bibelförord för frågande och framtid

Författare
Birgitta Onsell
(Birgitta Onsell med illustrationer av Lotta Dale.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson, Mediaprint 1999 Sverige, Stockholm, Uddevalla 92 sidor. ill. 22 cm