Avlägset mål

Författare
Per Anders Fogelström
(Per Anders Fogelström.)
Genre
Noveller, Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Novellix 2019 Sverige, Stockholm 16 sidor 15 cm 978-91-7589-300-6