Avlägsna gester - Gestos distantes : dikter

Författare
Hebert Abimorad
(Hebert Abimorad övers.: Lars Axelsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Luna 1985 Sverige, Göteborg 48 sidor. 21 cm 91-7810-347-9