Avoin taivas

Författare
Eero. Huovinen
(Eero Huovinen.)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
WSOY 2008 Finland, Helsinki 315 sidor. 22 cm. 978-951-0-34486-6