Avreglering, marknadsomvandling och traditionsbärande motkultur

Författare
Tor Larsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Musikaliska akad. 1994 Sverige, Stockholm 50 sidor. : ill.