Avreglering och privatisering i Västeuropa

Författare
Benny Carlson
(Benny Carlson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska arbetsgivarefören. (SAF, Kugel 1991 Sverige, Stockholm, Stockholm 61 sidor. 21 cm