Avrinning från brukad skogsmark 1997 - årsrapport från den löpande övervakningen av vattenkemi från ett avrinningsområde med normalt brukad skogsmark i Jönköpings län

Författare
Yvonne Liliegren
(Yvonne Lilliegren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen 1998 Sverige, Jönköping 16 sidor.
Länsstyr. i Jönköpings län 1997 Sverige, Jönköping 13 sidor.