Avsatt och utvisad - Några drag ur stockholmsprästen Anders Carl Rutströms liv

Författare
Nils Hydén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia 1939 Sverige, Stockholm 64s