Avskanning av forskningsfronten - 2017 års verksamhet i korthet

Författare
Christina Grönwall
(Christina Grönwall och fyra andra)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2017 Sverige, Stockholm 15 sidor : illustrationer