Avskedstal till gymnasiet 1775... samt: Memorial ang. folkundervisningen under kyrkoherdetiden 1776

Författare
Eric Jonas Almquist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1943 Sverige, Stockholm