Avskrift av sköldebrevet över adliga ätten n:o 96 Schauman, undertecknat av Sveriges konung Karl XI

Författare
(Utg. av släktföreningen Schauman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. 1958 Frankrike, Helsingfors [4] sidor.