Avtal för bemanningsföretagen

Författare
(Tjänsteföretagens arbetsgivarförbund..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tjänsteföretagens arbetsgivarförbund 2002? Sverige, Stockholm 30 sidor.