Avtalad tid - samtal

Författare
Aris Fioretos
(Aris Fioretos, Durs Grünbein översättning: Wera Minth.)
Genre
Uppsats
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ersatz 2012 Sverige, Stockholm, Litauen 223 sidor. ill. 22 cm 978-91-86437-65-7