Avtalet Samverkan för utveckling med SACO-S kommentarer

Författare
SACO-S
(Utgiven och producerad av SACO-S)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SACO-S 1999 Sverige, Stockholm 26 sidor. 21 cm