Axel Fredenholmin viisauden säännöt

Originaltitel
Vishetsregler
Författare
Kristina Wennergren
(Kristina Wennergren suomentanut Kaarina Turja)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Karisto 2008 Finland, Hämeenlinna 103 sidor. 21 cm 978-951-23-4961-6