Axel Nordgren 1828-1888

Författare
Ragnar Hoppe
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Konstsalongen Samlaren 1945 Sverige, Stockholm 15,(1)s : Ill
D. Börjessons konsth. 1945 Sverige, Göteborg 16s : Ill