Axlat ansvar i Jerusalem - ett dokumentationsprojekt om socialt arbete på kristen grund, i och runt Jerusalem 1995-96

Författare
Ulrika Englund
(Ulrika Englund utfört på uppdrag av Svenska missionsförbundet, Diakonia och Frikyrkliga studieförbundet)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska missionsförb., Diakonia och Frikyrkliga studieförb. 1997 Sverige, Stockholm 91 sidor. : ill. 91-630-5432-9