Az aranynadrágos fiú - regény

Författare
Max Lundgren
(Max Lundgren forditotta Tótfalusi István Benkő Sándor rajzaival)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Ungerska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Móra Ferenc 1976 Ungern, Budapest 111 sidor. : ill. 20 cm 963-11-0578-4