Bäddat för mångfald

En av de mest sannolika konsekvenserna av den demografiska utvecklingen är hotande brist på arbetskraft i delar av offentlig sektor. Den outnyttjade arbetskraften bland invandrare utanför arbetsmarknaden borde tas tillvara. Det borde vara bäddat för mångfald.

Författare
Per Broomé
(Per Broomé, Benny Carlson, Rolf Ohlsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SNS förl., Elander Graphic Systems 2001 Sverige, Stockholm, Angered 120 sidor. 22 cm