Bällstaberg - detaljplaneärende inför nybyggnation : särskild utredning : Bällsta 2:19 m.fl., Bällstaberg 4 och Nyborg, Vallentuna socken, Vallentuna kommun, Uppland

Författare
Jan Ählström
(Jan Ählström med bidrag av Britta Kihlstedt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2010 Sverige, Västerås 12 sidor. : ill. 978-91-7453-048-3