Bälteberga 1:3 - vårdplan, 2007-2008 : Ottarps socken 1319 : Helsingborgs kommun : Skåne län

Författare
Henrik Borg
(Henrik Borg, Kristina Nilén och Anna Rabow)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne cop. 2008 Sverige, Kristianstad 104 sidor. : ill.