Bänk- och maskinarbete - El-tele : elevexemplar

Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel 1980 Sverige, Stockholm [4], 202 sidor. : ill. 30 cm 91-40-11230-6
LiberLäromedel 1980 Sverige, Stockholm [2], 65 sidor. : ill. 30 cm 91-40-11231-4, 91-40-11230-6
LiberLäromedel 1980 Sverige, Stockholm [6], 59 sidor. : ill. 30 cm 91-40-11232-2, 91-40-11230-6