Bäraren - spel

Författare
Olov Hartman
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rabén & Sjögren 1968 Sverige, Stockholm 59 sidor.