Bärkraftsklassificeringskommissionens betänkande?

Författare
Finland
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1974 Finland, Helsingfors 112 sidor.
1971 Finland, Helsingfors 103 sidor.
1969 Finland, Helsingfors 135 sidor.
1968 Finland, Helsingfors 39 sidor.