Bärkraftsklassificeringskommisssionens betänkande - förslag till bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1975

Författare
Finland
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Finland, Helsingfors 108 sidor. 951-46-1548-4