Bästa citaten av Oscar Wilde

Författare
Oscar Wilde
(Redaktörer: Nils-Eric Hennix ... översättningar: Nils-Eric Hennix ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Valkyria, Kristianstads boktr. 1992 Sverige, Malmö, Kristianstad 96 sidor. 21 cm