Bättre arbetsmiljö, Hotell och restaurang

Författare
Helene Thornblad
(Text: Helene Thornblad illustrationer: Ninni Oljemark)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prevent 2008 Sverige, Stockholm 34 sidor. : ill. 30 cm 978-91-7365-035-9