Bättre fortbildning i fyra steg - ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund

Författare
Gunilla Hoffstedt
(Text: Gunilla Hoffstedt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges läkarförb. 2000 Sverige, Stockholm 31 sidor.