Bättre och bättre som lärare - en ny syn på kompetensutveckling

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförb., Västergötlands tr. 1995 Sverige, Stockholm, Skara [3] sidor., sidor. 6-50 sidor. ill. (vissa i färg) 30 cm