Båtägarskolans övningsuppgifter för fritidsskepparen - exempel till förarintyg och skepparexamen

Författare
Henrik Breide
(Henrik Breide, Sten Ramberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Medborgarskolan 1979 Sverige, Stockholm 116 sidor. 18 cm
Medborgarskolan 1976 Sverige, Stockholm 116 sidor. 18 cm 91-7096-061-5
Medborgarskolan, Seelig 1974 Sverige, Stockholm, Solna 114 sidor. 91-7096-043-7