Båtkörkortet - förarintyg & kustskepparintyg

Regering och Riksdag har ställt sig positiva till införandet av ett obligatoriskt förarintyg för fritidsbåtar. Allt fler båtklubbar kräver redan idag att medlemmarna har det s.k. förarintyget, som förväntas ligga till grund för ett kommande båtkörkort.

Boken Båtkörkortet är skriven för dig som vill avlägga prov för Nämndens för Båtlivsutbildning (NFB) förar- och kustskepparintyg. Boken är tänkt att användas på kurser och vid självstudier och som uppslagsbok ombord.

Till boken hör Båtkörkortet - Övningsbok samt en interaktiv kurs som du finner på www.batkorkortet.se

Innehåll

Sjökortet

Sjökortssymboler och utmärkning

Navigering

Sjövägsregler

Sjömanskap

Säkerhet på sjön

Sjövädret

Miljö och skärgård

Sjukvård ombord

Kustnavigering

Mörkernavigering

Fritidsfartyg utomlands

Om lagar och bestämmelser

Sjötermer

Författarna

Göran Wahlström är sjökapten, sjöofficer och jur.kand. Han är förhörsförrättare för förar- och kustskepparintyg.

Björn Borg är sjöofficer och sjökapten. Han var tidigare huvudlärare i navigation i Marinen och är författare till ett flertal omfattande fakta- och läroböcker inom navigation och sjömanskap. Han är förhörsförrättare för förar- respektive kustskepparintyg samt examinator för fartygsbefälsexamen klass VIII.

Lars Eric Carlsson är sjökapten och lektor i nautik. Han är verksam som avdelningschef för Träffpunkt Sjöfart, som är Chalmers tekniska högskolas avdelning för fortbildning inom sjöfart.

Mattias Widlund är utbildad sjöofficer och verksam som redaktör och projektledare för bokserien Sjöfartens handböcker.

Författare
(Göran Wahlström ... under medverkan av Magnus Kyllenbeck ... illustrationer: Didrik Wachtmeister ... foto: Magnus Rietz ... faktagranskare: Peter Thomsson ...)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jure 2007 Sverige, Stockholm 157 sidor. : ill. 24 cm 978-91-7223-254-9