Böcker och publicister - Hälsingborgslitteratur och Hälsingborgsansikten

Författare
William Lengertz
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lengertz' ant.-bokh. 1935 Sverige, Lund 136 sidor. ill.