Böckerna såsom kulturbärare - föredrag vid Sveriges allmänna biblioteksförenings andra årsmöte i Göteborg den 8 augusti 1916

Författare
Knut Kjellberg
(Professor Knut Kjellberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1916 Sverige, Stockholm 6 sidor.